ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

អាជ្ញាប័ណ្ណ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលមានទីស្នាក់ការតាំងនៅ​ផ្ទះលេខ៦៦៦បេ ផ្លូវលេខ២៧១ ផ្លូវក្បាលទំនប់១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ត្រូវគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រកាស បទបញ្ជា សារាចរណែនាំ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។