ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

អាជ្ញាប័ណ្ណ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលមានទីស្នាក់ការតាំងនៅ​ផ្ទះលេខ៦៦៦បេ ផ្លូវលេខ២៧១ ផ្លូវក្បាលទំនប់១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ។