ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៦៦៦បេ ផ្លូវលេខ ២៧១ ភូមិក្បាលទំនប់១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១

អុីម៉ែល៖ [email protected]

ម៉ោងបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន

ការិយាល័យកណ្តាល

 ៧:៣0 ព្រឹក ដល់ ៥ៈ០០ ល្ងាច

  ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ

ការិយាល័យសាខា

 ៨:០0 ព្រឹក ដល់ ៤ៈ០០ ល្ងាច​

  ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ

   ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន  

 ៦:00 ព្រឹក ដល់ ១០ៈ០០ យប់

  ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ អាទិត្យ 
‌    

ផ្ញើរសំណួររបស់អ្នកមកកាន់ពួកយើង 

ផលិតផល​សេវាកម្ម​អតិថិជន​កំពុង​ប្រើប្រាស់​