ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរផលិតផលគោល

តើលោកអ្នកចង់ជ្រើសរើសសេវាណាមួយដែរ? សូមជ្រើសរើសនៅខាងក្រោមនេះ

ឥណទាន

ជ្រើសរើសសេវាកម្មឥណទានរបស់អ្នកទៅអិលអូអិលដែលជាជំនួយប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ

អានបន្ថែម

ប្រាក់បញ្ញើ

សម្រាប់អនាគតភ្លឺស្វាងរបស់គ្រួសារអ្នក

អានបន្ថែម

ប័ណ្ណអេធីអឹម / ស៊ីអេសអេស…

ប័ណ្ណអេធីអឹម អិលអូអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួល…

អានបន្ថែម

សេវា ធនាគារចល័ត អាយផេ

វិធីសាមញ្ញក្នុងការផ្ញើនឹងទទួលប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

អានបន្ថែម

សេវាផ្ទេរប្រាក់

វិធីល្អប្រសើរក្នុងការផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ…

អានបន្ថែម

សេវាភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

វាភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានបំណងចង់បានចលនវត្ថុដូចជា…

អានបន្ថែម

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស អិលអូអិលស៊ី បង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងបើកប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់បុគ្គលិក

អានបន្ថែម

កម្មវិធីគណនា

បច្ចេកទេសងាយស្រួលក្នុងការគណនាការទូទាត់សងឬការបង់រំលស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់…

អានបន្ថែម


ហេតុអី្វជ្រើសរើសសេវាកម្មរបស់ពួកយើង?

ខាងក្រោមនេះ គឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលអ្នកគួរជ្រើសរើសសេវាកម្មរបស់ពួកយើង

ការអនុម័តរហ័ស

មន្ត្រីឥណទានរបស់ពួកយើងគ្រាន់តែសួរសំណួរខ្លីៗនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារតែប៉ុននោះ។

ងាយស្រួលក្នុងការសង

ការទូទាត់ធម្មតាបំផុត គឺការបង់រំលោះដោយការទូទាត់ពេញលេញ។

អត្រាការប្រាក់ទាប

អត្រាការប្រាក់ដែលសាកសមចំពោះលោកអ្នក និងគម្រោងនៅថ្ងៃអនាគ។‌តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកឥណទានរហ័ស
‌មែនទេ?

សម្រាប់សំនួរ ឬសំណូមពរផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈអ៉ីម៉ែល​ 

ពួកយើងអាចជួយអាជីវកម្មលោកអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន!

Please check I'm not a robot.

Your Email was sent successfully