ខ្មែរ
 • EN
 • ខ្មែរ

សេវាធនាគារចល័ត អាយផេ ខេមបូឌា

iPay Cambodia គឺជា កម្មវិធីធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ ដែលបង្កើតឡើងដោយ អិលអូអិលស៊ី។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជន ធ្វើប្រតិបត្តិការនានានៅលើគណនីប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួន បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព ដែលរួមមានដូចជា៖ ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី ផ្ទេរប្រាក់ (ក្នុងរង្វង់ អិលអូអិលស៊ី ឬឆ្លងធនាគារ) បើកគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ ទូទាត់វិក្កយបត្រ  និងប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀត។

លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​កម្ម​វិធី​ iPay Cambodia​ តាម​រយៈ​ App Store ​ឬ​ Play Store ឬក៏​ស្កេន​ QR Code នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោយ​នៃ​ខិត្ត​ប័ណ្ណ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​។ 


អត្ថ​ប្រយោជន៍​៖ 

 • ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយឥតគិតកម្រៃសេវា
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ទីកន្លែង និងពេញ ២៤ម៉ោង
 • Merchant របស់ អិលអូលអិលស៊ី ដើម្បីធ្វើការទូទាត់អាចស្វែងរក
 • ងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់

លក្ខណៈ​ពិសេសនៃផលិតផល

លេខ លក្ខណៈ​ពិសេស បរិយាយ
រូ​បិ​យ​ប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ​ និង​បាត
ទំហំប្រតិបត្តិការកំណត់  ទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៤០.០០០.០០០ រៀល ឬ ១០.០០០ ដុល្លារ ឬ ៤០០.០០០បាត
 ទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៨០.០០០.០០០ រៀល ឬ ២០.០០០ ដុល្លារ ឬ ៨០០.០០០បាត
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ/មុខងារ   គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ (បើក ផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ និងបិទគណនី)
  ប្រតិបត្តិការសេវាបញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៍
  ផ្ទេរ ឬទូទាត់ប្រាក់រវាងគណនីក្នុងរង្វង់ អិលអូអិលស៊ី (តាមរយៈ Send Money ឬ QR Scan ឬ Search & Pay)
  ផ្ទេរ ឬទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងធនាគារតាមរយៈការស្កេន KHQR Code
  ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារតាមរយៈសេវាទូទាត់រហ័ស (FAST) និងសេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ (RFT) ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីធនាគារ និងគណនីធនាគារ តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង (CASA - CASA)
  ពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ ពិនិត្យរបាយការណ៍គណនីសង្ខេប និងទាញយករបាយកាណ៍គណនីជាឯកសារ PDF
  បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ
  ទូទាត់ប្រាក់កម្ចី
  ពិនិត្យកាលវិភាគសងប្រាក់ និងស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដោយយកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាទ្រព្យធានា 
   ដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបាគង (Bakong Top Up) តាមរយៈ Bakong Account ID និងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
  ទូទាត់វិក្កយបត្រ
  ទូទាត់រួមគ្នា
  បង្ខាំងប័ណ្ណ ATM
  សន្សំពិន្ទុប្តូរយករង្វាន់
  និងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។


កម្រៃ​សេវា​៖

ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនអស់កម្រៃសេវា 

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានគណនីបញ្ញើសំចៃជាមួយ អិលអូអិលស៊ី ជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់បាត (លើកទឹកចិត្តឱ្យអតិថិជនរក្សាទុកសមតុល្យគណនីអប្បបរមា ២០.០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ ឬ ២០០ បាត) 
 • ជាគណនីរូបវន្តបុគ្គលនីតិជន
 • មានទូរស័ព្ទចល័ត Smart Phone (iOS Android) លេខទូរស័ព្ទ និងអុីម៉ែល (អតិថិជនមានជម្រើសបញ្ចូល ឬមិនបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៉ីម៉ែល) និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលេខលិខិតឆ្លងដែន  
 • យល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការប្រើប្រាស់សេវា iPay Cambodia
 • ភ្ជាប់គណនីបញ្ញើសំចៃជាមួយសេវា iPay Cambodia 

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ 

 • អតិថិជន អាចទាញយកកម្មវិធី iPay Cambodia តាមរយៈ  App Store Play Store.
 • បន្ទាប់មក អតិថិជនអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធី iPay Cambodia  
 • ជាចុងក្រោយ អតិថិជនអាច ភ្ជាប់គណនីបញ្ញើសំចៃក្នុង iPay Cambodia  
របៀបប្រើប្រាស់

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទាន


ជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សា

ត្រូវការយោបល់អំពីឥណទានមែនដែរឬទេ? លោកអ្នកអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកយើងបាន។

ធ្វើការណាត់ជួប

សេវាបម្រើអតិថិជន

(+855) 23 991 991 

[email protected]

ទាក់ទងមកពួកយើង

ស្នើសុំឥណទាន

កំពុងត្រូវការប្រាក់កម្ចីដើម្បីទិញឡាន រឺទិញផ្ទះមែនទេ? ដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីឥឡូវនេះ!   

ស្នើសុំឥឡូវ!