English
Web Mail
 
ទំព័រដើម

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
ទូរស័ព្ទ:​ ០២៣​ ៩៩១ ៩៩១
សារអេឡិចត្រូនិចៈ [email protected]
ផ្តល់យោបល់
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១៩
FACEBOOK
សមិទ្ធផលការងារសង្គមនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៦
គោលដៅការងារសង្គម
សូចនាករ                  ចំនួន  
ប្រភេទអតិថិជន ចំនួន ផលប័ត្រឥណទានជាប្រាក់រៀល ភាគរយធៀបនឹងផលប័ត្រឥណទាន សរុប
អតិថិជនមកពីជនបទ ១៩៨,២៤២ ៨១៦,២៣៩,៩៥៣,៩៩១ ៩២%
អតិថិជនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកសិកម្ម ១២៥,២១៩ ៤៦១,១១១,៩៦៥,៤២៨ ៥២%
អតិថិជនដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ១៥០% នៃបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ (អតិថិជនថ្មី) ឬរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ៣.៧០៤,៨៣ រៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ ផ្អែកលើទិន្នន័យ CPI ឆ្នាំ២០១២ ២៥,៣៩២ - ២៩%
អតិថិជនជាស្រ្តី ១៦៩,៧៨១ ៦៦១,៥៧០,៨៣៨,០៧៥ ៨១.៤៧%
 
យន្តការ និងឧបករណ៍វាស់វែងសកម្មភាពសង្គម
 
 ក. ការកំណត់គោលដៅ និងតាមដានភាពក្រីក្រ
និយមន័យបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ នៅក្នុងការវាស់វែងសន្ទស្សន៍នៃការចាកផុតពីភាពក្រីក្រ (PPI) របស់ធនាគារភូមិ យើងឲ្យនិយមន័យ អតិថិជនជា ៤ប្រភេទ កម្រិតក្រីក្រខ្លាំង ក្រ មានចំណូលទាប និងមិនក្រ
ការវាយតម្លៃ/វាស់វែងភាពក្រីក្រ ការវាស់វែងសន្ទស្សន៍នៃការចាកផុតពីភាពក្រីក្រ (PPI) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយតម្លៃកម្រិតភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជនថ្មី
ការតាមដានភាពក្រីក្រ អតិថិជនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ដើម្បីតាមដានសន្ទស្សន៍នៃការចាកផុតពីភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ
របាយការណ៍ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសង្គម ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ
 ខ. ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន និងការកែលម្អផលិតផល
តម្លាភាពនៃតម្លៃ
ដំឡើងតារាងតម្លៃផលិតផលឥណទាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់
បង្ហាញព័ត៌មានអំពីអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ
ចូលរួមក្នុងបណ្តាញចែករំលែកព័ត៌មាន (Mix Market) និងតម្លាភាព     មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
បោះពុម្ពព័ត៌មានលម្អិតអំពីសេវាប្រាក់កម្ចី និងភ្ជាប់ជាមួយតារាងកាល       វិភាគសងប្រាក់។
ការសិក្សាអំពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
ប្រព័ន្ធនៃការផ្តល់មតិយោបល់ និងការប្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន
ប្រអប់ផ្តល់មតិយោបល់ត្រូវបានដាក់ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់សាខា
លេខទូរស័ព្ទផ្តល់មតិយោបល់ និងបណ្តឹងតវ៉ា ត្រូវបានរក្សាទុកនៅ     ការិយាល័យកណ្តាល និងចាត់វិធានការដោយសម្ងាត់ចំពោះបណ្តឹងតវ៉ា
ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល មុនពេលបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារត្រូវបានធ្វើឡើង
ចំនួននៃការត្រួតពិនិត្យការិយាល័យឥណទាន ១០០% នៃអតិថិជនថ្មីរបស់ធនាគារភូមិ ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
ក្រមសីលធម៌បុគ្គលិក បុគ្គលិកទាំងអស់បានអាន យល់ស្រប និងចុះហត្ថលេខាលើក្រមសីលធម៌បុគ្គលិក
 គ. សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម គ្រប់សាខាត្រូវតែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ដូចជា ការបរិច្ចាគឈាម ដាំដើមឈើ ជួសជុលផ្លូវ ។ល។
កម្មវិធីអប់រំចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជំនាញក្នុងការរស់នៅ ដល់អតិថិជន និងមិនមែនអតិថិជនរបស់ធនាគារភូមិ
ភាពជាដៃគូរជាមួយស្ថាប័នអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀត           USAID-DCA, HARVEST, Good Return Australia, Oikocredit, Habitat for Humanity International
 ឃ. គោលនយោបាយបុគ្គលិក
ការសិក្សាលើការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក ត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
សៀវភៅគោលនយោបាយបុគ្គលិក និងនីតិវិធី ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ គណៈកម្មការតែងតាំង និងផ្តល់តម្លៃការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជួបប្រជុំរៀងរាល់បីខែម្តង
គោលនយោបាយផ្សេងទៀត វីស្សលប្លូវីង ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (បសស) ធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បុគ្គលិក អត្ថប្រយោជន៍ថ្លៃថ្នាំ និងព្យាបាលជំងឺ
(*ភាគរយនៃអតិថិជនរបស់ធនាគារភូមិដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ)
ការិយាល័យកណ្តាល
អគារលេខ ៦៦៦បេ ផ្លូវលេខ ២៧១ ភូមិក្បាលទំនប់១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩១ ៩៩១
សារអេឡិចត្រូនិចៈ [email protected]
គេហទំព័រៈ www.lolc.com.kh
ប្លង់គេហទំព័រ
អ្នកកំពង់ទស្សនា៖ 31
អ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ៖ 1166
អ្នកទស្សនាសរុប៖ 2201205
© ២០១៥ ​​រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា)​ ភីអិលស៊ី