ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

អិលអូអិលស៊ី នៅតែបន្តផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនការប្រាក់ខ្ពស់ 8.88% សម្រាប់គណនីសន្សំបញ្ញើមានកាលកំណត់


ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ និងជម្រុញលើកទឹកចិត្តអតិថិជន និងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់សន្សំ ជាពិសេសទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់ និងការប្រាក់ខ្ពស់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើឈានមុខមួយនៅកម្ពុជា បានសម្រេចបន្តផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេសដោយផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ៨,៨៨% សម្រាប់ការដាក់សន្សំជាប្រាក់រៀល និងដុល្លារ ដែលការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២៣។

អ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយប្រូម៉ូសិនការប្រាក់ខ្ពស់ដែល អិលអូអិលស៊ី កំពុងផ្តល់ជូនប៉ុន្តែពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ លោកអ្នកអាចបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់បានដោយខ្លួនឯង យ៉ាងងាយស្រួលបំផុតតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត iPay Cambodia ឬអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតនៅទូទាំង ២៥ ខេត្ត/រាជធានី ហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រឹក្សាយោបល់ និងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរសព្ទ  ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ នារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង   ៦ ព្រឹក ដល់  ១០ យប់។

អត្រាការប្រាក់ បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់របស់ អិលអូអិលស៊ី (សុពលភាពថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣) ៖

អិលអូអិលស៊ី សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Publish date: July 25 2023

Related Post