ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

ចំណេញ១០ដុល្លារក្នុង១សំបុត្រចូលទស្សនាភ្នំពេញសាហ្វារី ក្នុងដោយគ្រាន់តែធ្វើការ ទូទាត់ជាមួយ អិលអូអិលស៊ី KHQR!


នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ អិលអូអិលស៊ី នឹងផ្តល់ជូននូវការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសទៅលើថ្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាកម្សាន្ត ភ្នំពេញសាហ្វារី ដោយធ្វើការបញ្ចុះសល់ត្រឹម ៥ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសំបុត្រ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានចំនួនត្រឹមតែ ១០០០ សំបុត្រតែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ លោកអ្នកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សេវាធនាគារណាមួយ រួចធ្វើការស្គែនទូទាត់ជាមួយ អិលអូអិលស៊ី KHQR ដែលមានស្រាប់នៅបញ្ជរលក់សំបុត្រ ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រៅពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសនេះ អិលអូអិលស៊ី ក៏មានដាក់តាំងបង្ហាញនូវស្តង់ផលិតផលជាមួយនឹងការលេងហ្គេមយករង្វាន់ជាច្រើនជាដូចជា កូនកង្ហារ អាហារ Burger មួយឈុត កែវដ៏ស្រស់ស្អាត និងរង្វាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។

លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួមដើម្បីទិញសំបុត្របានក្នុងតម្លៃត្រឹម 5$៖

• ស្គែនទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រជាមួយ អិលអូអិលស៊ី KHQR តាមរយៈ iPay Cambodia ឬពីគ្រប់ធនាគារ
• មនុស្សម្នាក់ទូទាត់បានតែម្តងគត់
• ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ តែប៉ុណ្ណោះ


Publish date: May 12 2023

Related Post