ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

អិលអូអិលស៊ី ផ្តល់ជូនឱកាស បរិយាកាសការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលនិយោជិត (បុគ្គលិក) គ្រប់រូបត្រូវការ


ជឿជាក់ថាលោកអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់ទទួលបានឱកាសការងារនៅស្ថាប័នមួយដែលមានការរីកចម្រើន ប្រកបដោយស្ថិរភាព បរិយាកាសការងារល្អ មានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាព និងឱកាសរៀនសូត្របន្ថែម ជាមួយនឹងការទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនានាពីការខិតខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួន។

យ៉ាងណាម៉ិញ គុណសម្បត្តិដូចមានរៀបរាប់ខាងលើនេះ ត្រូវបានបំពេញដោយ អិលអូអិលស៊ី ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ជាមួយនឹងកិត្តិនាមក្នុងការផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អិលអូអិលស៊ី កំពុងផ្តល់ជូនការងារជាង ៤ពាន់កន្លែង ទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស ហើយតាមរយៈការចូលរួមបម្រើការងារជាមួយ អិលអូអិលស៊ី បុគ្គលិកមិនត្រឹមតែបានរួមចំណែកជួយដល់អតិថិជនឱ្យទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដ៏ល្អបំផុតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិប៉ុណ្ណោះទេ បុគ្គលិកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន បន្ថែមពីលើប្រាក់បៀវត្សគោល រួមមានដូចជា៖

1. ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ (ស្មើនឹងប្រាក់បៀវត្សគោល ចំនួន ០១ខែ)
2. ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ (ស្មើនឹងប្រាក់បៀវត្សគោល ចំនួន ០១ខែ)
3. ប្រាក់រង្វាន់ដំណាច់ឆ្នាំនឹងទទួលបានរហូតដល់ ចំនួន០៦ខែ នៃប្រាក់ប្រាក់បៀវត្សគោល
4. ប្រាក់អតីតភាពការងារតាមច្បាប់ការងារដែលបានកំណត់
5. ការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ
6. ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃព្យាបាលជំងឺសម្រាប់បុគ្គលិក និងសមាជិកគ្រួសារ
7. ផ្សេងៗទៀត

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ទាំងនេះគ្រាន់តែជាអត្ថប្រយោជន៍គោលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ អិលអូអិលស៊ី នៅមានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមមួយចំនួនទៀតសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនទៅតាមតួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នាផងដែរ។ ដូច្នេះ សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព និងមានបំណងស្វែងរកការងារធ្វើ ឬផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារ អាចទំនាក់ទំនង អិលអូអិលស៊ី ដើម្បីទទួលបានទាំងចំណេះ ជំនាញ បទពិសោធន៍ និងអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗជាច្រើន។

សម្រាប់លោកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ និងមានបំណងបំពេញការងារនៅ អិលអូអិលស៊ី អាចស្វែងរកឱកាសការងារថ្មីៗតាមរយៈបណ្តាញណាមួយរបស់ អិលអូអិលស៊ី ដូចខាងក្រោម៖

 គេហទំព័រ (www.lolc.com.kh)
 បណ្តាញសង្គមផ្លូវការរបស់ អិលអូអិលស៊ី
   - ហ្វេសប៊ុក៖ LOLC Cambodia HR [ https://www.facebook.com/lolccambodiahr ]
   - លីងអ៊ីន៖ LOLC Cambodia [ https://www.linkedin.com/company/lolccambodia/ ]
   - តេឡេក្រាម៖ LOLC Cambodia HR [ https://t.me/lolccareers ]
 លេខទូរសព្ទ៖ 081 900 326 / 087 400 277 / 081 600 955


Publish date: August 22 2023

Related Post