ខ្មែរ
  • EN
  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ (KYC) ប្រចាំឆ្នាំ របស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវា iPay Cambodia


អតិថិជន អាយផេ (iPay) ជាទីគោរព!

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបសួរ!

សូមជម្រាបថា អិលអូអិលស៊ី នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ (KYC) អតិថនប្រចាំឆ្នាំ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣។ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការកែតម្រូវ ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននានា សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ ឬតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ អិលអូអិលស៊ី។
សូមអរគុណ!


Related Post